#Inwestycje Tumblr posts

 • brandsit
  24.07.2021 - 20 hours ago

  KSP podsumowuje inwestycje: pół tysiąca radiowozów i motocykli, posterunki i nowe komisariaty

  KSP podsumowuje inwestycje: pół tysiąca radiowozów i motocykli, posterunki i nowe komisariaty

  W sobotę przypada Święto Policji. Nadkom. Marczak z tej okazji podsumował lata 2017-2020 garnizonu stołecznego z perspektywy pionu logistycznego. W tym czasie działał program modernizacji służb mundurowych. Jak podkreślił rzecznik KSP, to dla KSP intensywny okres pod względem inwestycyjnym. We wspomnianym okresie z Programu Modernizacji Policji oraz z jednostek samorządu terytorialnego zakupiony…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  23.07.2021 - 1 day ago

  Gróbarczyk: w br. dokończymy inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 2,5 mld zł

  Gróbarczyk: w br. dokończymy inwestycje przeciwpowodziowe za ok. 2,5 mld zł

  Wiceminister, odpowiadając na pytania bieżące, zapewnił, że rząd sukcesywnie realizuje inwestycje zwiększające bezpieczeństwo powodziowe w Polsce. Podał, że w 2018 przeznaczono na ten cel ok. 672 mln zł, w 2019 – ok. 1,3 mld zł, a w 2020 – 1,7 mld zł. Poinformował, że w ramach działań dokończono m.in. zbiorniki wodne Świnna Poręba, Roztoki Bystrzyckie oraz kompleks przeciwpowodziowy w Raciborzu.…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  23.07.2021 - 1 day ago

  Sejm uchwalił specustawę pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

  Sejm uchwalił specustawę pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

  Za uchwaleniem ustawy głosowało 241, przeciw było 202, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych trafi po obrady Senatu. Podczas wcześniejszych głosowań Sejm odrzucił wszystkie poprawki jakie do ustawy zaproponowały kluby opozycyjne. Chodziło m.in. o wprowadzenie obowiązkowego operatu szacunkowego przy zamianie…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  22.07.2021 - 2 days ago

  Siarka: na terenach od LP w Jaworznie i Stalowej Woli ma być zainwestowanych 15 mld dolarów

  Siarka: na terenach od LP w Jaworznie i Stalowej Woli ma być zainwestowanych 15 mld dolarów

  W czwartek odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Ma on pozwolić w ciągu dwóch lat na możliwość zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. W trakcie debaty…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  Horała: wkrótce kolejne umowy na prace przygotowawcze dot. nowych linii kolejowych

  Horała: wkrótce kolejne umowy na prace przygotowawcze dot. nowych linii kolejowych

  Tego dnia przedstawiciele spółek Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i Egis Poland podpisali umowę na wstępną dokumentację budowy odcinka nowej linii kolejowej w woj. śląskim, łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju (łącznie ok. 75 km). Obecny na uroczystości przy jastrzębskim dworcu autobusowym Horała podkreślił, że to już kolejna z serii podpisywanych umów w ramach budowy…

  View On WordPress

  #Budownictwo przemysłowe#Gospodarka (ogólnie) #Informacje o przedsiębiorstwie #Inwestycje#Kraj #Projekty i architektura #Przewóz osób i towarów koleją
  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  PKP PLK: Drony monitorują inwestycje PLK

  PKP PLK: Drony monitorują inwestycje PLK

  Spółka przypomniała, że realizuje obecnie największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii – Krajowy Program Kolejowy, o wartości 76 mld zł. PLK, aby sprawnie zrealizować wszystkie przedsięwzięcia, inwestują w wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażają specjalne rozwiązania. Jak wskazano, kolejarze, za pośrednictwem m.in. dronów czuwają nad sprawną realizacją i…

  View On WordPress

  #Gospodarka (ogólnie)#Inwestycje#Kraj #Przewóz osób i towarów koleją
  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  Śląskie: podpisano umowę na wstępną dokumentację linii kolejowej Katowice - Ostrawa

  Śląskie: podpisano umowę na wstępną dokumentację linii kolejowej Katowice – Ostrawa

  Według wtorkowej informacji CPK po wykonaniu zamówionego we wtorek studium wykonalności pierwsze roboty budowlane miałyby według harmonogramu ruszyć w 2024 r., a odcinek linii łączący Katowice z Ostrawą miałby zostać oddany do użytku przed końcem 2030 r. Linia ma być zaprojektowana tak pod kątem prędkości najszybszych pociągów pasażerskich do 250 km/h. Obecny na wtorkowej uroczystości przy…

  View On WordPress

  #Budownictwo przemysłowe#Gospodarka (ogólnie) #Informacje o przedsiębiorstwie #Inwestycje#Kraj #Projekty i architektura #Przewóz osób i towarów koleją #Władze regionalne
  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  Śląskie: podpisano umowę na wstępną dokumentację linii kolejowej Katowice - Ostrawa

  Śląskie: podpisano umowę na wstępną dokumentację linii kolejowej Katowice – Ostrawa

  Według wtorkowej informacji CPK po wykonaniu zamówionego we wtorek studium wykonalności pierwsze roboty budowlane miałyby według harmonogramu ruszyć w 2024 r., a odcinek linii łączący Katowice z Ostrawą miałby zostać oddany do użytku przed końcem 2030 r. Linia ma być zaprojektowana tak pod kątem prędkości najszybszych pociągów pasażerskich do 250 km/h. Obecny na wtorkowej uroczystości przy…

  View On WordPress

  #Budownictwo przemysłowe#Gospodarka (ogólnie) #Informacje o przedsiębiorstwie #Inwestycje#Kraj #Projekty i architektura #Przewóz osób i towarów koleją #Władze regionalne
  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  NCBR: Ruszyły pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

  NCBR: Ruszyły pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

  Jak przypomniało NCBR, Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021-2027 to ponad 95 mld euro. Celem Polski w programie Horyzont Europa jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki i wzrost udziału w finansowaniu ze środków programów ramowych UE. W poprzedniej perspektywie finansowej (2014-2020)…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  20.07.2021 - 4 days ago

  Gowin: sektor usług biznesowych jest jednym z motorów napędzających polską gospodarkę

  Gowin: sektor usług biznesowych jest jednym z motorów napędzających polską gospodarkę

  Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wziął udział we wtorek w konferencji poświęconej podpisaniu porozumienia o strategicznej współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Jak zaznaczył, “wszelkie działania zwiększające konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej, to znakomita inwestycja w przyszłość…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  19.07.2021 - 5 days ago

  Morawiecki: północna obwodnica Krakowa będzie przebiegać nad suchym zbiornikiem retencyjnym

  Morawiecki: północna obwodnica Krakowa będzie przebiegać nad suchym zbiornikiem retencyjnym

  Premier przypomniał, że przebieg północnej obwodnicy Krakowa został – przynajmniej w części – wyznaczony w latach 70-tych, ale przez długie dziesięciolecia mieszkańcy nie mogli się doczekać tej inwestycji. Powstająca droga, to domkniecie ringu krakowskiego z drogą S7 na północ do Warszawy, ale także odciążenie od ruchu tranzytowego dla mieszkańców Krakowa – przypomniał. Zaznaczył, że to…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  18.07.2021 - 6 days ago

  GDDKiA planuje przetargi na prace utrzymaniowe za ponad 5,6 mld zł

  GDDKiA planuje przetargi na prace utrzymaniowe za ponad 5,6 mld zł

  Dyrekcja wskazuje, że przetargi te to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą drogową na pozyskanie nowych umów, często kilkuletnich. GDDKiA wyjaśnia, że w tym roku planuje ogłosić 96 przetargów na bieżące utrzymanie dróg krajowych. Łączna orientacyjna wartość tych przetargów przekroczy 3,5 mld zł. Wśród tych przetargów będzie m.in. postępowanie na całoroczne…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  17.07.2021 - 1 week ago

  MKiŚ: chcemy nadać nowy impuls dla geotermii w Polsce

  MKiŚ: chcemy nadać nowy impuls dla geotermii w Polsce

  Wiceminister resortu klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio w wywiadzie dla PAP tłumaczy m.in., jaki jest potencjał geotermalny w Polsce, ile już zainwestowaliśmy w taki rodzaj energii oraz jaką przyszłość może mieć geotermia w naszym kraju. PAP: Panie ministrze, jaki jest potencjał geotermalny w Polsce? Piotr Dziadzio: Zasoby geotermalne w Polsce są powiązane głównie z…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  17.07.2021 - 1 week ago

  Ruszyła wyszukiwarka EkoDotacji

  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, który działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego zwrócił uwagę, że ostatnie lata i miesiące to duży przyrost ekodotacji, wynikający z rosnącej świadomości kryzysu klimatycznego oraz zdecydowanych działań państw Unii Europejskiej. “Obecnie niemal każda nowa inwestycja musi mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i środowiska – tym…

  View On WordPress

  #Gospodarka (ogólnie)#Inwestycje#Kraj #Polityka ochrony środowiska #Problemy ochrony środowiska
  View Full
 • brandsit
  16.07.2021 - 1 week ago

  Adamczyk: S10 z Bydgoszczy do Torunia podniesie komfort życia mieszkańców

  Adamczyk: S10 z Bydgoszczy do Torunia podniesie komfort życia mieszkańców

  Jak poinformował Adamczyk na konferencji prasowej, ogłoszono już przetargi na realizację wszystkich odcinków drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cała trasa będzie miała około 50 km. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2023 r., a udostępnienie drogi do ruchu w 2026 r. Adamczyk wskazał, że trasa S10 łącząca Bydgoszcz z Toruniem podniesie komfort życia mieszkańców…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  16.07.2021 - 1 week ago

  Gorąco na rynkach metali szlachetnych

  Gorąco na rynkach metali szlachetnych

  Kolejny kwartał na rynku metali szlachetnych był bardzo intensywny. Ostatnie miesiące przyniosły również powrót banków centralnych na rynek złota. Co ważne, do grona kupujących królewski metal dołączył także Narodowy Bank Polski. Pomimo słabszego czerwca br. dla cen złota wszystko wskazuje na to, że rosnąca niepewność związana z nowymi odmianami koronawirusa, inflacja i zwiększające się ryzyko…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  15.07.2021 - 1 week ago

  LOT: średnio dwa poważne incydenty na każde 100 tys. operacji lotniczych

  LOT: średnio dwa poważne incydenty na każde 100 tys. operacji lotniczych

  Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Wilk podkreślił, że bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w lotnictwie cywilnym. “LOT odnotowuje średnio dwa poważne incydenty na każde 100 tys. operacji lotniczych. (…) Widać generalnie, że nie ma siły, żeby w jakimś roku nie wystąpiły dwa, trzy poważne incydenty, które naprawdę wymagają poważnej reakcji ze strony przewoźnika” – powiedział…

  View On WordPress

  #Gospodarka (ogólnie) #Informacje o przedsiębiorstwie #Inwestycje#Kraj#Transport lotniczy #Wypadki powietrzne i kosmiczne
  View Full
 • brandsit
  14.07.2021 - 1 week ago

  Kierowcy mogą jeździć 17-km odcinkiem Śniadowo-Łomża Południe trasy S61 Via Baltica

  Kierowcy mogą jeździć 17-km odcinkiem Śniadowo-Łomża Południe trasy S61 Via Baltica

  Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk obecny na otwarciu drogi na węźle Śniadowo w pobliżu miejscowości Tyszki Nadbory (Podlaskie) przypomniał, że S61 Via Baltica zaczyna się w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, jest w realizacji do granicy z Litwą w Budzisku (konieczny jest jeszcze ponowny przetarg na obwodnicę Łomży, o czym już wcześniej informowała GDDKiA-PAP). “Ta droga otworzy komunikacyjnie…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  13.07.2021 - 1 week ago

  Rząd chce dać dwa lata na zamianę terenów LP na inny grunt należący do państwa

  Rząd chce dać dwa lata na zamianę terenów LP na inny grunt należący do państwa

  Na stronach KPRM poinformowano, że rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Został on przygotowany przez resort klimatu i środowiska. “Rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe –…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  13.07.2021 - 1 week ago

  Rewolucja energetyczna w Polsce wymaga inwestycji rzędu 1 bln zł

  Rewolucja energetyczna w Polsce wymaga inwestycji rzędu 1 bln zł

  – Transformacja energetyczna w Polsce potrzebuje kwoty rzędu 1 bln zł. To nie będą środki pochodzące wyłącznie z zewnątrz, sami też będziemy musieli znaleźć pieniądze w budżecie – mówi Jan Szewczak, członek zarządu PKN ORLEN ds. finansowych. Jak wskazuje, przejście na zieloną energię w Polsce będzie wymagać gigantycznych inwestycji w nowe źródła i infrastrukturę, ale przy tym jest to też duże…

  View On WordPress

  View Full