kemongmoviet
18.10.2021 - 6 minutes ago

Không đề 2

Tím ngắt những hoàng hôn

Trong ngày em xa vắng

Những hạ vàng nhạt nắng

Rơi rụng bước em đi

Ta còn biết nói gì

Cho những ngày xưa cũ

Những lời còn ấp ủ

Ngàn thu đợi một người

Những tiếng khóc tiếng cười

Bay lên trời xanh thẳm

Những tháng tư tháng năm

Nằm chết lịm bên thềm

Trước hiên nhà chiều ấy

Có một người ra đi

Nơi phồn hoa đô thị

Còn ai nhớ ngày xưa?

- kẻ mộng mơ -

View Full