#buddha Tumblr posts

 • serenahpyu
  03.08.2021 - 19 minutes ago
  #HH Dorje Chang Buddha III-accomplishment in The Five Vidyas mastery of Exoteric and Esoteric Buddha-
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 21 minutes ago
  #H.H. Dorje Chang Buddha Accepts World Peace Prize at Nation’s Capitol
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 22 minutes ago
  #Who Is Dorje Chang Buddha?
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 22 minutes ago
  #H.H. Dorje Chang Buddha III – 般若智
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 33 minutes ago
  #His Holiness Dorje Chang Buddha III has been recognized by the most highly realized practitioners of Buddhism as the third incarnation of th
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 35 minutes ago
  #H.H. Dorje Chang Buddha III Office Announcement
  View Full
 • mahayanapilgrim
  03.08.2021 - 42 minutes ago

  “FIRST SERMON OF LORD BUDDHA”

  ~Remembering Lord Buddha’s teaching on:-

  1. The Truth of suffering

  2. The Truth of the cause of suffering

  3. The Truth of the end of suffering and

  4. The Truth of the path that leads to the end of suffering.

  🙏🙏🙏

  #buddha#buddhism#buddhist#dharma#sangha#mahayana#zen#milarepa#tibetan buddhism #thich nhat hanh #enlightenedminds#enlightenedconsciousness #enlightenment spiritualawakening reincarnation tibetan siddhi yoga naga buddha #dhammapada#karma #four noble truths
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 51 minutes ago
  #DORJE CHANG BUDDHA LINEAGE REFUGE TREE
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 52 minutes ago
  #H.H. DORJE CHANG BUDDHA III EXPOUNDS “THE GREAT DHARMA OF ZEN PRACTICE”
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 54 minutes ago
  #TRULY UNDERSTANDS H.H. DORJE CHANG BUDDHA III
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 56 minutes ago
  #Dorje Chang Buddha III (Master Wan Ko Yee) as being the highest and greatest holy being
  View Full
 • serenahpyu
  03.08.2021 - 1 hour ago
  #America’s National Flag Is Raised for H.H. Dorje Chang Buddha III
  View Full
 • kaashusa1
  03.08.2021 - 2 hours ago
  #wholesale fashion jewelr #jewelry wholesale usa #gold plated bangles wholesale #wholesale gold bangles #wholesale fashion watches #rosary bracelet wholesale #925 Sterling Silver jewelry #cubic zirconia jewelry #Gold Plated Watches #laughing buddha bracelet #fashion watches wholesale #kids hip hop jewelry #custom jewelry online #custom name bracelets #Custom name Pendant
  View Full
 • loopaschin
  03.08.2021 - 2 hours ago

  H.H.第三世多杰羌佛成就弟子:果章法師

  果章法師,中國著名高僧。法師幼年即在中國四大佛教名山之一的峨嵋山出家,中年時赴康定拜南無第三世多杰羌佛為根本金剛上師,後任峨嵋山九老洞住持。法師戒行嚴謹,證量高深,能調伏山中走獸,能聽到天人講話。法師任霧中山接王寺方丈,終生不捨塵勞,以弘法利生為務。 2004年,法師提到南無第三世多杰羌佛還悲淚長流,代表眾生懇求頂聖如來說:『佛陀法王,弟子想念您老人家,眾生需要您老人家』,並錄影送達遠在太平洋彼岸的南無第三世多杰羌佛。錄影時,法師在悲念感召之下,觀修聖法,以為報恩,突然身現紅光。 法師高壽108歲時在川西醫大,醫生診斷法師圓寂,不料圓寂數小時之後又復活睜眼說話,命令弟子將他移回接王亭寺再正式圓寂。圓寂十一日後,當地政府官員到接王亭寺巡視,不信法師道行高深,以針刺其身體,竟然鮮血噴流而出,信眾紛紛拿哈達沾其血帶回家供養。法師生死自由,其顯現聖跡如此。 #第三世多杰羌佛 #多杰羌佛…

  View On WordPress

  #第三世多杰羌佛 #Dorje Chang Buddha III #果章法師
  View Full
 • theravadavn
  03.08.2021 - 3 hours ago

  Làm Thiện Pháp Không Giới Hạn 🙏 ...Làm phước thiện một cách đúng đắn là làm mà không nhấn mạnh vào một phương pháp, vào một mong muốn, vào một nơi chốn. Chính vì vậy nếu chúng ta cố gắng làm việc phước thiện theo một cách đúng đắn, chúng ta không nên nghĩ về chính mình, chúng ta không nên nghĩ về việc thoả mãn mong ước của riêng mình. Cho nên để có thể xả ly khỏi mong ước của chính chúng ta thì chúng ta cần phải thoả mãn mong ước của những người khác. Link nghe pháp: https://www.youtube.com/watch?v=Np_qRMfKGW8&t=66s #tuvominhdenminh #ottamasara  #theravada #phatphap #phatgiao #phatgiaotheravada #phatgiaonguyenthuy #thiền #vipassana #thienvipassana #dhamma #buddha #buddhism #buddhateachings

  View Full
 • susanlky
  03.08.2021 - 3 hours ago
  #h.h. dorje chang buddha iii
  View Full