#susza Tumblr posts

 • brandsit
  06.07.2021 - 2 weeks ago

  W całym kraju panuje susza rolnicza

  W całym kraju panuje susza rolnicza

  “W okresie sześciodekadowym 1 maja – 30 czerwiec br. na terenie kraju wystąpiło dalsze zmniejszenie deficytu wody dla roślin uprawnych (średnio o ponad 7 mm) w stosunku do poprzedniego monitoringowego okresu. Takie warunki wilgotnościowe sprawiły, że suszę rolniczą stwierdzono w 16 województwach kraju” – czytany w komunikacie. Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwach…

  View On WordPress

  View Full
 • brandsit
  17.06.2021 - 1 mont ago

  NFOŚiGW: w drugiej edycji "Mojej wody" złożono wnioski o dofinansowanie na 160 mln zł

  NFOŚiGW: w drugiej edycji “Mojej wody” złożono wnioski o dofinansowanie na 160 mln zł

  Druga edycja programy “Moja woda” promującego przydomową zbiórkę deszczówki i retencję wody wystartowała 22 marca br., a nabór wniosków zakończył się 10 czerwca. Budżet programu podobnie jak w ub.r. wynosił 100 mln zł. Właściciele domów mogli starać się o dotacje w wysokości do 5 tys. zł m.in. na instalację czy budowę przewodów odprowadzających wody opadowe, zbiornika retencyjnego, oczka wodnego,…

  View On WordPress

  #Gospodarka (ogólnie)#Kraj #Polityka ochrony środowiska #susza #Zaopatrzenie w wodę
  View Full
 • brandsit
  16.06.2021 - 1 mont ago

  IUNG: susza rolnicza w 7 województwach, dotyka głównie zboża jare

  IUNG: susza rolnicza w 7 województwach, dotyka głównie zboża jare

  “W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -56 mm” – czytamy w komunikacie IUNG. W stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-31 V) niedobór wody w glebie zwiększył się. W sumie susza rolnicza występowała w siedmiu województwach:…

  View On WordPress

  #Kraj#rolnictwo#susza #Uprawa gruntów ornych
  View Full
 • brandsit
  14.01.2021 - 6 monts ago

  Badanie: do końca XXI w. liczba ludzi doświadczających ekstremalnych susz podwoi się

  Badanie: do końca XXI w. liczba ludzi doświadczających ekstremalnych susz podwoi się

  Na łamach „Nature Climate Change” naukowcy z Michigan State University oraz ich koledzy z Europy, Chin i Japonii ostrzegają przed kolejnym, według nich prawdopodobnym skutkiem ocieplenia klimatu. Do końca XXI wieku globalna powierzchnia terenu i liczebność populacji mierzących się z dramatycznymi suszami ma wzrosnąć z 3 proc. (stan na lata 1976-2005) do 7-8 proc. – twierdzą badacze. „Coraz więcej…

  View On WordPress

  View Full
 • ludziebobry
  11.01.2021 - 6 monts ago
  #susza drought climatechange kryzysklimatyczny polska poland actnow woda water
  View Full
 • ludziebobry
  11.01.2021 - 6 monts ago
  #susza zmianyklimatu polska poland climatechange driught actnow
  View Full
 • kronika-ilustrowana
  17.08.2020 - 11 monts ago

  Ужасная засуха, пришедшая в Америку, привела к тому, что люди стали  возносить коллективные молитвы за дождь. 

  View Full
 • niszczeniemienia
  12.07.2020 - 1 year ago

  wszyscy się zastanawiają kto

  obiecał że nie będzie suszy

  View Full
 • tooboredtothinkofaname
  08.06.2020 - 1 year ago

  Wilgotny Zenit spłynął powoli z Nieba i stworzył Ziemię. Na północnym Niebie zrodził się chłód, który schodząc na Ziemię utworzył Wodę. Na wschodnim Niebie powiał wiatr i pieszcząc swym ciepłem Ziemię stworzył Las. Na południowym Niebie zrodził się żar, zszedł na Ziemię i ją zapłodnił. Tak narodził się Ogień. Z zachodu nadeszła susza, musnęła ziemską skorupę i zrodził się Metal. W ślad za nią znad dalekich stepów nadciągnęły wiatry w poszukiwaniu soków życia…

  Damp Zenith slowly flowed from the Sky and created Earth. In the northern Sky a chill arose, which, descending to Earth, created the Water. The wind blew in the eastern Sky and caressed the Earth with its warmth and created the Forest. In the southern Sky the heat was born, he came down to Earth and fertilized her. This is how the Fire was born. Drought came from the west, brushed the earth's crust and the Metal was born. Following the drought from the distant steppes the winds came in search of the juices of life ...

  View Full